|หน้าแรก |จองรถและชำระเงิน |รูปภาพประทับใจ| กติกาการเช่ารถ |รู้จักกับเรา |WebMaster|

ข้อมูลการเดินทาง
การท่องเที่ยว

L1

l2

l3

l4

l5

l6

l7

l8

l9

l10


Presidentvan เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน

เพื่อพัฒนาการบริการของชาวรถตู้

ให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการชาวPresidentvan

เป็นคนง่ายๆ ไม่มีอะไรแอบแฝง แต่มีความจริงใจ

และยึดมั่นในความซื่อตรงมีอะไรก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันกันช่วยกันพัฒนา

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่ใช้ บริการ

และนำความเจริญนั้นมาสู่สมาชิกทุกท่านในระยะยาว

   Copyright 2007 for www.Presidentvan.com