|หน้าแรก |จองรถและชำระเงิน |รูปภาพประทับใจ| กติกาการเช่ารถ |รู้จักกับเรา |WebMaster|

ข้อมูลการเดินทาง
การท่องเที่ยว

L1

l2

l3

l4

l5

l6

l7

l8

l9

l10


กติกาการเช่ารถตู้

1. บริการรถตู้ให้เช่าพร้อมคนขับ ค่าบริการคิดเป็นวันหรืออาจเหมางานตามตกลง

2. ในการเช่ารถ บริการวันละ 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20:00 น. หากเกินคิดชั่วโมงละ 150 บาทหรือแล้วแต่ตกลง

3. ในการจองรถกรุณาโอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้าวันละ 500 บาท

เช่น จอง 3 วัน เงินค่ามัดจำ 1500 บาท

4.ในการใช้รถทางเราขอพิจารณาเงื่อนไขในกรณี การขึ้นเขา การใช้รถเกินกว่า 24:00 น.

5. ราคาค่าเช่ารถไม่รวมถึง ค่าน้ำมัน ทางด่วน แพขนานยนต์

6. ทางเราไม่มีข้อกำหนดในการเรียกร้อง การให้เปิดห้องพัก เลี้ยงอาหาร หรือสิ่งใดๆจากลูกค้า หรือตามแต่ลูกค้าจะเห็นสมควร

7. หากพนักงานขับรถไม่สุภาพ ขับขี่ด้วยความประมาท หรือปฏิบัติงานไม่สมหน้าที่ กรุณาแจ้งกลับมาที่ Presidentvan เพี่อปรับปรุงการให้บริการ

8. ลูกค้าสามารถสอบถาม ราคาค่าใช้จ่าย หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ฟรีโดยไม่มีเงือนไข

9. ยินดีบริการเฉพาะสุภาพชนนะครับ


 


   Copyright 2007 for www.Presidentvan.com